A+ A-
Pytania do Burmistrza
promocja@siemiatycze.pl

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Imieniny:
Chryzamtyny, GraĹźyny, Zygmunta.
Aktualności

Przedłużone wsparcie pomostowe

Szanowni Uczestnicy projektu, w związku z wieloma pytaniami odnośnie składania Wnioksów o przedłużone wsparcie pomostowe informujemy, iż wraz z w/w wnioskiem należy złożyć zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu, rachunek zysków i strat oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załączony poniżej

 Formularz_pomoc_deminimis.xls

2014-12-03 13:41:49

Szanowni Przedsiębiorcy!

 Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zostań Przedsiębiorczym” przysługuje Państwu prawo ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w ostatnim miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego, nie później jednak niż do dnia 10 grudnia 2014 roku.

Wnioski złożone po ww terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek stanowi załącznik Nr 14 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zostań Przedsiębiorczym” i znajduje się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

2014-11-04 15:22:19

Uwaga

Informujemy, iż zgodnie z zawartą umową o otrzymanie wsparcia finansowego po zakończeniu rzeczowo-finansowej realizacji inwestycji w celu rozliczenia otrzymanych środków należy złożyć do Biura Projektu (Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach) następujące:
 - oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów i usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym / biznesplanem (zał. nr 1. do aneksu nr 3)
 - zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych oraz wniesionych składników majątku (zał. nr 2)
 - oraz jeśli dotyczy protokół wykonania usługi (zał. nr 3).

Aneks nr 3 z dnia 23.06.2014 wraz z załącznikami znajduje się  w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

2014-07-25 12:03:18

Szanowni Uczestnicy Projektu!

Informujemy, iż w celu potwierdzenia wykorzystania udzielonego wsparcia pomostowego należy złożyć do dnia 20 każdego miesiąca do Biura Projektu w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego stanowiące załącznik Nr 4 do aneksu nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z potwierdzeniem opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

2014-06-30 15:53:36

Ostateczna lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach projektu "Zostań przedsiebiorczym"

 ostateczna_lista_wnioskow_dofinansowanych.pdf

2014-06-30 15:45:28

Informacja dotycząca podpisania umów

Informujemy, iż umowy o przyznanie wsparcia finansowego / pomostowego będą podpisane po wcześniejszym dostarczeniu i zweryfikowaniu dokumentów stanowiących załączniki do wyżej wymienionych umów. O terminie podpisania poinformujemy telefonicznie.

2014-05-29 15:31:42

LISTA RANKINGOWA

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „Zostań przedsiębiorczym”


L.p.

Nr wniosku

Status wniosku

Uzyskana liczba pkt

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego

Przyznana kwota wsparcia finansowego

Wartość przyznanego wsparcia pomostowego

1

50/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

99

40 000,00

40 000,00

6 000,00

2

56/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

95,5

40 000,00

36 400,00

6 000,00

3

05/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

95,5

39 989,14

39 989,14

6 000,00

4

21/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

94,5

39 956,00

39 956,00

6 000,00

5

40/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

92,5

39 964,00

39 964,00

6 000,00

6

34/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

90

40 000,00

33 490,00

6 000,00

7

19/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

89

40 000,00

40 000,00

6 000,00

8

46/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

89

40 000,00

40 000,00

6 000,00

9

24/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

87

40 000,00

40 000,00

6 000,00

10

08/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

86,5

40 000,00

40 000,00

6 000,00

11

17/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

86,5

40 000,00

40 000,00

6 000,00

12

31/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

86

40 000,00

37 215,00

6 000,00

13

36/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

86

40 000,00

40 000,00

6 000,00

14

44/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

84,5

40 000,00

40 000,00

6 000,00

15

30/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

84,5

39 850,00

38 000,00

6 000,00

16

45/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

84,5

40 000,00

34 800,00

6 000,00

17

26/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

84,5

40 000,00

36 900,00

6 000,00

18

22/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

84

40 000,00

40 000,00

6 000,00

19

38/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

83,5

40 000,00

34 396,00

6 000,00

20

55/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

83,5

40 000,00

40 000,00

6 000,00

21

27/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

83,5

36 615,57

31 866,57

6 000,00

22

23/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

83

40 000,00

40 000,00

6 000,00

23

33/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

81,5

39 995,00

38 395,00

6 000,00

24

41/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

81

40 000,00

40 000,00

6 000,00

25

29/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

80

40 000,00

39 500,00

6 000,00

26

20/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

78,5

40 000,00

40 000,00

6 000,00

27

25/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

78,5

40 000,00

39 000,00

6 000,00

28

59/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

78,5

40 000,00

33 796,00

6 000,00

29

04/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

78

40 000,00

40 000,00

6 000,00

30

53/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

78

39 985,76

39 985,76

6 000,00

31

52/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

77

40 000,00

40 000,00

6 000,00

32

37/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

76

40 000,00

40 000,00

6 000,00

33

02/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

75

40 000,00

40 000,00

6 000,00

34

03/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

74,5

40 000,00

40 000,00

6 000,00

35

42/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

74,5

40 000,00

32 100,00

6 000,00

36

54/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

74,5

39 938,00

39 938,00

6 000,00

37

35/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

73,5

40 000,00

34 100,00

6 000,00

38

14/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

73,5

39 000,00

19 500,00

6 000,00

39

10/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

72,5

40 000,00

40 000,00

6 000,00

40

48/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

72

40 000,00

38 051,50

6 000,00

41

32/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania

72

40 000,00

40 000,00

6 000,00

42

11/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/negocjacje

72

40 000,00

34 753,52

6 000,00

43

28/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/brak środków na dofinansowanie

70,5

40 000,00

36 900,00

6 000,00

44

06/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/brak środków na dofinansowanie

70

40 000,00

36 800,00

6 000,00

45

57/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/brak środków na dofinansowanie

69

40 000,00

40 000,00

6 000,00

46

12/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/brak środków na dofinansowanie

66,5

40 000,00

40 000,00

6 000,00

47

51/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/brak środków na dofinansowanie

65,5

40 000,00

40 000,00

6 000,00

48

16/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/brak środków na dofinansowanie

64,5

40 000,00

40 000,00

6 000,00

49

18/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/brak środków na dofinansowanie

64

39 500,00

39 500,00

6 000,00

50

07/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/brak środków na dofinansowanie

63

37 800,00

37 800,00

6 000,00

51

09/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/brak środków na dofinansowanie

63

39 946,00

39 946,00

6 000,00

52

43/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/brak środków na dofinansowanie

62,5

38 865,00

38 865,00

6 000,00

53

47/6.2 ZP/II/14

rekomendowany do dofinansowania/brak środków na dofinansowanie

60

40 000,00

40 000,00

6 000,00

54

13/6.2 ZP/II/14

nie rekomendowany do dofinansowania/wniosek nie uzyskał min. 60 punktów

59,5

40 000,00

0,00

0,00

55

49/6.2 ZP/II/14

nie rekomendowany do dofinansowania/wniosek nie uzyskał min. 60 punktów

50,5

39 705,00

0,00

0,00

56

15/6.2 ZP/II/14

nie rekomendowany do dofinansowania/wniosek nie uzyskał min. 60 punktów

50,5

40 000,00

0,00

0,00

57

01/6.2 ZP/II/14

nie rekomendowany do dofinansowania/wniosek nie uzyskał min. 60 punktów

48,5

40 000,00

0,00

0,00

58

39/6.2 ZP/II/14

rezygnacja

rezygnacja

rezygnacja

rezygnacja

rezygnacja

59

58/6.2 ZP/II/14

rezygnacja

rezygnacja

rezygnacja

rezygnacja

rezygnacja

 

2014-05-23 16:21:55

Uwaga Uczestnicy projektu

Przypominamy, iż termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego upływa z dniem 17.04.2014 r.

Dla dokumentów przesłanych pocztą/ kurierem oraz dostarczonych osobiście, za dzień wpływu uważa się dzień, w którym dokumenty zostały doręczone do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

2014-04-16 09:23:39

spotkanie dotyczące projektu „Zostań przedsiębiorczym”

Szanowni Uczestnicy Projektu. Zapraszamy na spotkanie dotyczące projektu „Zostań przedsiębiorczym”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok, I piętro, sala Beta, Czwartek, 10 kwietnia 2014 r. godz. 17:00

2014-04-03 12:52:25

Termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Niniejszym informujemy, iż termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego upływa w dniu 17.04.2014r. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach w siedzibie Biura projektu tj. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego3, 17-300 Siemiatycze, pok.208 (II piętro).

 

Złożone wnioski oraz załączniki do nich powinny uwzględniać zmiany wprowadzone do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Aneksem nr 2 z dnia 10.03.2014r., który znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

2014-03-28 14:59:35

Termin indywidualnych spotkań z doradcami w zakresie opracowania biznes planu

Niniejszym informujemy, iż od dnia 20.03.2014r. do dnia 16.04.2014r. organizowane będą indywidualne spotkania Uczestników projektu z doradcami w zakresie opracowania biznes planu.

Terminy spotkań umawiane będą indywidualnie z poszczególnymi Uczestnikami projektu.


2014-03-28 14:58:37

Podział na grupy szkoleniowe

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie dwóch jego uczestników, Beneficjent zobowiązany jest do przywrócenia do udziału w projekcie kolejne osoby, które uzyskały najwyższy poziom punktów z testu zdolności przedsiębiorczych a jednocześnie nie zakwalifikowały się do dalszego udziału w projekcie. Mając na względzie, iż cztery osoby uzyskały jednakowy wymiar punktów tj. 39 a jednocześnie Regulamin nie precyzuje zasad postępowania w takiej sytuacji, Beneficjent jako rozstrzygające przyjął kryterium ilości punktów uzyskanych przez Uczestnika projektu na etapie rekrutacji. Tym samym do dalszego udziału w projekcie zostanie zaproszona osoba o numerze wniosku 146/6.2ZP/M/I/13, który w wyniku oceny formularza rekrutacyjnego uzyskał 70 pkt.

W związku z przywróceniem do udziału w projekcie osoby o numerze wniosku 210/6.2ZP/P/I/13 i uzyskaniu przez nią wyniku kwalifikującego ją do dalszego udziału, zostaje ona wprowadzona do projektu w miejsce jednej z osób które zrezygnowały.

 Poniżej przedstawiamy aktualną listę uczestników projektu w podziale na grupy szkoleniowe.


PODZIAŁ NA GRUPY (pdf)

2014-02-21 15:35:30

Zaktualizowane wyniki testu określającego poziom zdolności przedsiębiorczych

 W związku z przywróceniem do udziału w projekcie osoby o numerze wniosku 210/6.2ZP/P/I/13 na podstawie stanowiska Instytucji Pośredniczącej znak pisma EFS-VIII.44.6.13.2014 z dnia 13.02.2014r., w dniu  20.02.2014r. przeprowadzono test mający na celu określenie poziomu zdolności przedsiębiorczych wyżej wymienionej osoby.

Poniżej prezentujemy wyniki testu określającego poziom zdolności przedsiębiorczych, uwzględniające wynik testu przeprowadzonego w dniu 20.02.2014r.

  WYNIKI TESTU KOMPETENCJI (pdf)

 

2014-02-21 15:25:36

Termin szkolenia

Poniżej w załączeniu przedstawiamy harmonogram szkoleń dla uczestników projektu "Zostań przedsiębiorczym". Szkolenia odbedą się w budynku Zespołu Szkół w Siemiatyczach, ul. T. Kościuszki 43, sala nr 16,  w terminach wskazanych w załączonym pliku.

PROGRAM SZKOLENIA

2014-02-18 15:40:34

Wyniki testu określającego poziom zdolności przedsiębiorczych

Poniżej zamieszczamy wyniki testu określającego poziom zdolności przedsiębiorczych.

 

WYNIKI TESTU OKREŚLAJĄCEGO
POZIOM ZDOLNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZYCH (pdf) z dnia 12 lutego 2014r.

Poniżej zamieszczamy skorygowaną listę wyników testu. Zmiany wynikają z pomyłki pisarskiej.

LISTA WYNIKÓW TESTU OKREŚLAJĄCEGO
POZIOM ZDOLNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZYCH (pdf)
otrzymano / opublikowano 14 lutego 2014r.

2014-02-12 08:37:04

Uwaga uczestnicy! Dodatkowy termin "TESTU OKREŚLAJĄCEGO POZIOM ZDOLNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZYCH"

"TEST OKREŚLAJĄCY POZIOM ZDOLNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZYCH" dla uczestników projektu, którzy odbyli doradztwo, ale nie byli obecni na teście w dniu 25.01.2014 roku, odbędzie się w dniu 8 lutego 2014 roku o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, sala 202 (II piętro).

2014-02-04 13:33:50

Szanowni Uczestnicy Projektu

Pragniemy poinformować, że planowane wstępnie na dzień dzisiejszy ogłoszenie wyników testu określającego poziom zdolności przedsiębiorczych przeprowadzonego w dniu 25.01.2014 zostało przesunięte w związku z nie przystąpieniem wszystkich zakwalifikowanych osób do testu. Po otrzymaniu potwierdzenia terminu testu dla pozostałych osób, podamy datę publikacji wyników na stronie

2014-02-03 15:14:23

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu

 Ostateczna lista zakwalifikowanych z 03.02.2014r.

2014-02-03 15:03:28

Test określający poziom zdolności przedsiębiorczych - dodatkowy termin

Pragniemy poinformować, że dla osób, które nie mogły w pierwszym terminie (25.01.2014r.) przystąpić do testu zostanie ustalony dodatkowy termin, w którym będą miały możliwość przystąpienia do testu. Informacja o dokładnym terminie testu zostanie umieszczona na stronie projektu, w zakładce Aktualności.

2014-01-27 15:28:23

Uwaga!. Uczestnicy projektu

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu zgodnie z podpisanymi  deklaracjami i doradztwem.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
ZGODNIE Z PODPISANYMI DEKLARACJAMI I DORADZTWEM z dnia 24.01.2014r.

Do testu w dniu 25.01.2014 nie przystepują osoby, które nie odbyły doradztwa zawodowego - tj. formularze:
- nr 125/6.2.ZP/P/I/13 
- nr 242/6.2.ZP/P/I/13
- nr 283/6.2.ZP/M/I/13
- nr 311/6.2.ZP/M/I/13

Test w dniu 25.01.2014r. zostanie przeprowadzony w budynku Zespołu Szkół w Siemiatyczach, ul. T.Kosciuszki 43, w salach nr 14, 15, 16, 25. Podział uczestników na grupy znajduje się w pliku poniżej.

PODZIAŁ UCZESTNIKÓW NA GRUPY

2014-01-24 13:46:47

Uwaga! Uczestnicy Projektu

TEST OKREŚLAJĄCY POZIOM ZDOLNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZYCH- 25.01.2014r. godz. 10.30

Szanowni uczestnicy projektu. Test określający poziom zdolności przedsiębiorczych zostanie przeprowadzony w dniu 25.01.2014 (sobota) w Zespole Szkół w Siemiatyczach, ul. T. Kościuszki 43, o godz. 10.30. Wszyscy uczestnicy projektu przystąpią do testu jednocześnie o tej samej godzinie. Na podstawie wyników testu 60 osób zostanie zakwalifikowanych do dalszego udziału w projekcie.

Do testu mogą przystąpić osoby, które podpisały deklarację udziału w projekcie oraz odbyły 4 godziny indywidualnego doradztwa.

Wszyscy uczestnicy proszeni są o osobiste stawiennictwo oraz posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.   

2014-01-17 16:09:05

Podpisanie deklaracji udziału w projekcie

W związku z ogłoszeniem wyników rekrutacji do projektu "Zostań przedsiębiorczym" zapraszamy osoby zakwalifikowane, do podpisania deklaracji udziału w projekcie oraz złożenia stosownych oświadczeń.

W celu podpisania deklaracji należy stawić się osobiście w Biurze projektu, w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. leg. Piłsudskiego3, 17-300 Siemiatycze, pok. 202 (II piętro) do dnia 16 grudnia 2013r. do godz. 15.00 w nastepujących dniach:

13 grudnia 2013 (piątek) -   8.00 - 15.00
14 grudnia 2013 (sobota) - 10.00 - 14.00
16 grudnia 2013 (poniedziałek) -   8.00 - 15.00

Poniżej znajduje się formularz deklaracji, który należy wypełnić i złożyć osobiście do Biura projektu.

POBIERZ DEKLARACJĘ UDZIAŁU

Uwaga. Nie stawienie się w wyznaczonych terminach celem podpisania deklaracji równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w projekcie.

2013-12-12 15:43:28

Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych

UWAGA!!

Poniżej znajduje się

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
(w formacie pdf)

LISTA RANKINGOWA z dnia 11.12.2013r (pdf)

LISTA RANKINGOWA z dnia 12.12.2013r (pdf)
W związku z błędnym zliczeniem punktacji zmianie uległa liczba punktów przyznanych dla formularza nr 336/6.2.ZP/M/I/13 oraz formularza nr 349/6.2.ZP/P/I/13. Powyższe zmiany nie mają wpływu na listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

SKORYGOWANA LISTA RANKINGOWA z dnia 16.01.2014r (pdf)
Zmiana kolejności pozycji na liście rezerwowej nr 1 (dot. wprowadzenia na poz.1 formularza nr 94/6.2.ZP/P/I/13) oraz liście rezerwowej nr 2 - osoby niepełnosprawne (dot. wprowadzenia pod poz.2. formularza nr 349/6.2.ZP/P/I/13) zgodnie z przyznaną oceną wynikającą
z par.3 pkt 21 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

ZWERYFIKOWANA LISTA RANKINGOWA z dnia 20.01.2014r. (pdf)
Zmiana do listy z dnia  16.01.2014r. dokonana przez Lidera - dotyczy poz. 75
oraz zmiany na liście rezerwowej nr 2 - osoby niepełnosprawne w poz. 1 i poz. 5

2013-12-11 14:58:32

Wznowiony nabór osób niepełnosprawnych

UWAGA !!

Informujemy, iż wznowiono nabór osób niepełnosprawnych do projektu. Formularze można wysłać pocztą lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze. Nabór potrwa do dnia 2 grudnia 2013 r. (poniedziałek) do godz. 15.00. Decyduje data wpłynięcia wniosku.

W związku z powyższym,  ogłoszenie wyników rekrutacji, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji, tj. dnia 11 grudnia 2013r.


2013-11-21 12:06:43

Wydłużenie terminu oceny formularzy rekrutacyjnych

Termin oceny formularzy rekrutacyjnych wydłużony !!

  Pragniemy poinformować Państwa, że termin oceny Formularzy rekrutacyjnych 

został wydłużony do dnia 22.11.2013r (włącznie)

2013-11-14 13:59:34

2013-11-14 11:27:17

Wykaz działalności nie objętych wsparciem

Poniżej prezentujemy listę sektorów, co do których w ramach pomocy publicznej de minimis nie będzie można uzyskać dofinansowania bądź otrzymywane wsparcie będzie podlegało ograniczeniom. Lista kodów PKD została przygotowana w oparciu o przepisy:

- rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących pomocy publicznej;

- Załącznika nr I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

- Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013;

- Rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego;

- Zasad ramowych dotyczących pomocy publicznej dla przemysłu stoczniowego;

- Polską Klasyfikację Działalności 2007 (PKD 2007).

UŻYWANE POJĘCIA:

SEKTORY WYKLUCZONE

Przedsiębiorca posiadający PKD z działalności wykluczonej nie może otrzymać dofinansowania, jeśli cel projektu dotyczy danego PKD

SEKTORY Z OGRANICZENIAMI

Przedsiębiorca posiadający PKD z sektora z ograniczeniami otrzyma dofinansowanie w ograniczonym zakresie


POMOC DE MINIMIS

Lp.

KOD PKD

OPIS

SEKTORY WYKLUCZONE

RYBOŁÓWSTWO

1

03.11.Z

Rybołówstwo w wodach morskich, z wyłączeniem:
- wielorybnictwa,
- pozyskiwania (poławiania, wydobywania) pozostałych produktów i organizmów znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg,
- działalności usługowej związanej z połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich.

2

03.12.Z

Rybołówstwo w wodach śródlądowych, z wyłączeniem:
- połowów pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
- pozyskiwania surowców znajdujących się w wodach śródlądowych,
- działalności usługowej związanej z połowem ryb w wodach śródlądowych.

3

03.21.Z

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, z wyłączeniem:
- chowu i hodowli morskich ryb ozdobnych,
- chowu i hodowli szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich.

4

03.22.Z

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach
śródlądowych, z wyłączeniem:
- chowu i hodowli ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych,
− działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków i
innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach śródlądowych.

5

10.20.Z

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, z wyłączeniem:
- obróbki wodorostów.

6

10.41.Z

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych - w zakresie produkcji olejów z ryb.

7

10.73.Z

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych - tylko tych, które zawierają w masie ponad 20 % ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych.

GÓRNICTWO WĘGLA

8

05.10.Z

Wydobywanie węgla kamiennego.

9

05.20.Z

Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu), jeśli jego wartość opałowa górna jest większa lub równa 15 MJ/kg.

ROLNICTWO

10

01.11.Z

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu.

11

01.12.Z

Uprawa ryżu.

12

01.13.Z

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych.

13

01.14.Z

Uprawa trzciny cukrowej.

14

01.15.Z

Uprawa tytoniu.

15

01.16.Z

Uprawa roślin włóknistych.

16

01.19.Z

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.

17

01.21.Z

Uprawa winogron.

18

01.22.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych.

19

01.23.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych.

20

01.24.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.

21

01.25.Z

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów.

22

01.26.Z

Uprawa drzew oleistych.

23

01.27.Z

Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów.

24

01.28.Z

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, z wyłączeniem:
- uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i wyrobów - farmaceutycznych,
- uprawy roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów.

25

01.29.Z

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich.

26

01.30.Z

Rozmnażanie roślin.

27

01.41.Z

Chów i hodowla bydła mlecznego.

28

01.42.Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, z wyłączeniem produkcji nasienia bydlęcego.

29

01.43.Z

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, z wyłączeniem produkcji nasienia ogierów.

30

01.44.Z

Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych.

31

01.45.Z

Chów i hodowla owiec i kóz, z wyłączeniem:
- produkcji surowej wełny,
- produkcji nasienia kozłów i tryków.

32

01.46.Z

Chów i hodowla świń, z wyłączeniem produkcji nasienia knurów.

33

01.47.Z

Chów i hodowla drobiu, z wyłączeniem działalności wylęgarni drobiu.

34

01.49.Z

Chów i hodowla pozostałych zwierząt, z wyłączeniem:
- chowu i hodowla owadów,
- produkcji nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych,
- produkcji skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach hodowlanych,
- chowu i hodowli robaków, mięczaków, w tym ślimaków niejadalnych itp. zwierząt lądowych,
- chów i hodowlę jedwabników; produkcja kokonów jedwabników,
- produkcja sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.

35

01.50.Z

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność
mieszana).

36

02.10.Z

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem
pozyskiwania produktów leśnych, z wyłączeniem:
- ochrony lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie z gaszeniem pożarów w lasach,
- przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

37

02.30.Z

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

SEKTORY Z OGRANICZENIAMI

TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW - ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU

38

49.41.Z

Transport drogowy towarów.

39

49.42.Z

Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.

TRANSPORT DROGOWY - PRÓG POMOCY DO 100 TYS. EURO

40

49.31.Z

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, z wyłączeniem:
− miejskich lub podmiejskich przewozów pasażerskich realizowanych środkami transportu takimi jak: tramwaj, kolej podziemna lub nadziemna,
− działalności kolei linowo-naziemnych, linowych itp.

41

49.32.Z

Działalność taksówek osobowych.

42

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, z wyłączeniem:
− działalności kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich.

43

49.41.Z

Transport drogowy towarów.

44

49.42.Z

Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.


POBIERZ LISTĘ

2013-10-24 14:56:40

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych udziałem w projekcie

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Projektu „Zostań przedsiębiorczym”, które odbędzie się w czwartek, 17 października 2013 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Nr 128 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

2013-10-11 15:14:38

Ruszyła rekrutacja do projektu "Zostań przedsiębiorczym"

 

 Od dnia 02.10.2013 do 03.11.2013r. prowadzony jest proces rekrutacji do projektu "Zostań przedsiębiorczym" .

Regulamin Rekrutacji do projektu dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3 , 17-300 Siemiatycze, pok. 130 (I piętro).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach,  wypełniony i podpisany, w dwóch egzemplarzach Formularz rekrutacyjny. Dwa egzemplarze powinny być trwale spięte (np. wpięte do skoroszytu). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, w godzinach od 8 do 15.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu Zostań przedsiębiorczym”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze.

 --------------------------------------

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że wiek uczestników liczony jest na moment podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Zakładany termin podpisywania deklaracji to 30 listopada 2013r, w związku z tym za osoby do 30 roku życia traktuje się osoby urodzone po 30 listopada 1983r.

W razie pytań dotyczących procesu rekrutacji zapraszamy do skorzystania z modułu PYTANIA/ODPOWIEDZI.

2013-10-01 12:25:39