A+ A-
Pytania do Burmistrza
promocja@siemiatycze.pl

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Imieniny:
Chryzamtyny, GraĹźyny, Zygmunta.
Strona Główna

Zapisy do Przedszkola

Przypomina się wszystkim zainteresowanym, że termin zapisów dzieci do Przedszkola w Cegłowie na rok szkolny 2007/2008 upływa 30 kwietnia.
Zainteresowani rodzice powinni zgłosić się do Przedszkola lub do kanclarii Zespołu szkolnego w Cegłowie.
Tel. 757-01-79

2007-04-20 14:22:00

Wyniki wyborów sołtysów

w dniu 10 lutego 2007r zakończono wybory do samorządów sołectw naszej gminy. Wyniki wyborów przeddtawia tabela.
Gratulujemy wszystkim wybranym członkom samorządów sołeckich.

 Tabela (pdf)

2007-02-23 10:46:00

Zmiany w bibliotece

Od dnia 17 listopada 2006r, w związku z przenoszeniem księgozbioru i wyposażenia biblioteki do nowego lokalu przy ul. Piłsudskiego 22, Biblioteka będzie nieczynna do końca listopada (termin orientacyjny).
Dzień otwarcia będzie podany w późniejszym terminie.


2006-11-17 16:03:00

Stypendia szkolne


W dniu 31 marca 2005r Rada Gminy Cegłów uchwaliła Regulamin udzielania stypendiów socjalnych dla uczniów i młodzieży z naszej gminy

Stypendia te są udzielane na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek własny pełnoletniego ucznia

Stypendia mogą otrzymywać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia nauki nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

O stypendia mogą się też ubiegać słuchacze nauczycielskiego kolegium języków obcych, publicznego kolegium nauczycielskiego oraz kolegium pracowników służb społecznych

W roku 2005 wysokość tych stypendiów wynosi od 44,80 zł do 112 zł w skali miesiąca. Stypendia są przeznaczone na określone cele związane z edukacją a więc nie są płatne gotówką.

Regulamin przyznawania stypendiów uchwalony uchwałą Nr XXVI/150/05 wejdzie w życie z końcem maja 2005.Uchwała ta jest opublikowana na niniejszej stronie gminy Cegłów - patrz "Uchwały"

Wszyscy, którzy złożyli wnioski w styczniu i lutym otrzymają decyzje Wójta Gminy w której będzie określony cel przyznania stypendium oraz wysokość. W decyzji będzie też pouczenie o sposobie rozliczenia przyznanej pomocy

Uwaga !!!

Do 15 września 2005 należy złożyć ponownie wniosek o stypendium na rok szkolny 2005/2006

Wniosek o stypendium można pobrać z załącznika

Uczniowie szkół gminy Cegłów składają wnioski za pośrednictwem swoich szkół. Uczniowie szkół spoza terenu gminy Cegłów składają wnioski bezpośrednio do Urzędu Gminy w Cegłowie

 Wniosek o stypendium-reg.doc

2005-05-09 17:59:00


Zawiadomienie o XXVI sesji

 Zawiadomienie o sesji.doc

2005-03-24 09:44:00

Zawiadomienie o XXV sesji

 Zawiadomienie o sesji.doc

2005-03-01 16:50:00

Zawiadomienie o XXIV sesji

 Zawiadomienie o sesji.doc

2004-12-09 16:20:00

Zawiadomienie o XXIII sesji

 Zawiadomienie o sesji.doc

2004-11-23 15:32:00

zmiany w Radzie Gminy Cegłów cd.


W dniu 18 i 19 października 2004r Wojewoda Mazowiecki w trybie nadzoru uchylił dwie uchwały Rady Gminy Cegłów

- Nr XXI/119/04 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy

- Nr XXI/120/04 w sprawie wyboru Przwodniczącego rady Gminy

W tej sytuacji nadal Przwodniczącym Rady Gminy jest P. Mirosław Walas wybrany na sesji Rady Gminy w dniu 16 sierpnia 2004r


2004-10-29 09:31:00

Zawiadomienie o XXII sesji

 Zawiadomienie o sesji.doc

2004-10-29 09:30:00

Zawiadomienie o XXI sesji

 Zawiadomienie o sesji 2.doc

2004-10-14 15:36:00

Kolejne zmiany w Radzie GminyNa XX sesji w dniu 16 września 2004r Rada Gminy odwołała wybranego na poprzedniej sesji Przewodniczącego Rady - P. Mirosława Walasa

Nową Przewodniczącą Rady Gminy została wybrana P. Teorora Wójcik

2004-10-01 16:26:00

Zawiadomienie o XX sesji

 Zawiadomienie o sesji.doc

2004-09-10 16:40:00

zmiany w Radzie Gminy Cegłów

 ZMIANY w RG.doc

2004-08-16 16:15:00

Zawiadomienie o XIX sesji

 Zawiadomienie o sesji.doc

2004-08-04 16:51:00

OS.I.0055/XIII/2003

Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 j.t.  z późniejszymi  zmianami oraz § 40, § 41 Statutu Gminy Cegłów Uchwały Nr XXIII/106/01, Uchwały XXV/117/01, Uchwały XXX/141/02 zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Cegłów w dniu 29 stycznia 2004 r. /czwartek / o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy:

 Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Informacja o wyłożeniu protokołu z XI sesji Rady Gminy. 4.
4.  Informacja Wójta na tematy gospodarcze oraz wyników kontroli przeprowadzonej
    przez RIO
5.  Przedłożenie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
- utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- ustalenia zasad udziału w kosztach budowy i korzystania z kanalizacji  w miejscowości Cegłów,
- zmiany uchwały Nr VIII/51/03 dot. Utworzenia Jednostki Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół na terenie Gminy Cegłów,
- nadania nazw ulicom w miejscowości Cegłów,
- zmiany uchwały Nr XII/66/2003 w sprawie określenia w roku 2004 na terenie gminy Cegłów wysokości stawek podatku od nieruchomości, posiadania psów oraz opłaty administracyjnej,
- zatwierdzenia planów pracy Komisji R.G. na 2004 rok
- zwolnień z opłat za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie
6. Złożenie sprawozdań z rocznej działalności Komisji R.G. za 2003 rok.
7. Sprawy organizacyjne Rady Gminy.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
10. Zamknięcie obrad.

2004-01-26 15:59:00

Zmiana telefonów

Od 25 maja 2007 roku nastąpiła zmiana numerów telefonów do Urzędu Gminy w Cegłowie i do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie.
 Nowe telefony w załączniku.

Za utrudnienia przepraszamy.

 załącznik(pdf)

2007-05-30 16:48:37

Wybory ławników

Kończy się kadencja dotychczasowych ławników. Do października 2007 Rada Gminy musi wybrać "nowych".

Karta zgłoszenia kandydata

 Informacja

2007-06-01 17:00:53

Pomoc przy zakupie podręczników w 2007r

Rada Ministrów w dniu 2 lipca 2007 wydała rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej na zakup podręczników i jednolitego stroju szkolnego.

Pomoc w wysokości:

- 70,- zł dla dziecka do "0",

- 130,- zł dla ucznia klasy I,

- 150,- zł dla ucznia klasy II,

- 170,- zł dla ucznia klasy III

jest udzielana na wniosek rodziców złożny do Dyrektora Szkoły do której będzie uczęszczać uczeń w roku szkolnym 2007/2008.
Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum jest przeznaczona pomoc w wysokości

- 50,- zł

na zakup jednolitego stroju szkolnego. Pomoc ta też jest udzielana na wniosek rodziców złożny do Dyrektora Szkoły.

O pomoc mogą ubiegać się rodziny w któych dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351,- zł (netto).
Rodziny korzystające z pomocy społecznej z wnioskiem składają zaświadczenie z GOPS swojej gminy.
Rodziny nie korzystające z pomocy społecznej a spełniające warunek dochodu składają zaświadczenia o dochodach.
Przy ubieganiu się o pomoc należy posiadać dowód poniesionych wydatków: rachunek, paragon.
Wójt Gminy ustalił termin składania wniosków do 15 września br.

2007-07-12 09:08:35

Informacja o terminie wywozu śmieci

 ce070720_wywoz_smieci.pdf

2007-07-20 14:39:39

Pomoc w pisaniu wniosków

Informujemy zainteresowanych mieszkańców Gminy, że w Siedlcach mogą skorzystać z nieodpałtnej pomocy w pisaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

 szczegóły (doc)

2007-07-25 16:42:04

Aktualizacja Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy

W związku z zainteresowaniem Mieszkańców i Właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Cegłów informujemy o możliwości dalszego składania wniosków do aktualizacji "Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Cegłów".

Ponieważ "Studium" znajduje sięż w opracowaniu wnioski będą przekazywane do projektanta do czasu wyłożenia projektu do wglądu wszystkich zainteresowanych tj prawdopodobnie do końca maja 2008r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cegłów

Wniosek

2007-09-28 00:27:13

Nabór wniosków na dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej

Urząd Marszałowski

http://mazowia.eu/jmaz/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=90

Wodociąg w Woźbinie

Wójt Gminy Cegłów zawiadamia o przystąpieniu do budowy wodociągu we wsi Woźbin.

 szczegóły (pdf)

2007-12-27 15:13:51

Galeria zdjęć

Dzięki naszemu radnemu P. Jackwi Wąsowskiemu przybyło do naszej galerii trochę zdjęć z naszej gminy. Zapraszmy do obejrzenia - galeria zdjęć na prawej kolumnie.

2008-01-23 00:48:17

Informacja o pozwoleniu na budowę

 więcej...(pdf)

2008-03-10 18:46:39

Kiermasz przedświąteczny

W najbliższą niedzielę 16 marca 2008 odbędzie się tradycyjny Kiermasz przedświąteczny. Nasze Panie z Kół Gospodyń będą  sprzedawać i prezentować swoje wspaniałe wyroby.

Zapraszamy w godz. 9.00 - 14.00 w sali remizy OSP Cegłów.

2008-03-14 14:46:25

Złote gody 2007

Jubilaci... (więcej zdjęć w galerii zdjęć)

W dniu 12 lutego 2008 odbyło się w naszej gminie uroczyste odznaczenie 5 par małżeńskich, któe w 2007r obchodziły jubileusz 50-lecia swojego małżeństwa. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie" wręczył Wójt Gminy.

Są to Państwo:

- Barbara i Jan Banasiakowie z Cegłowa,

- Barbara i Witold Jarzębscy z Kiczek Pierwszych,

- Anna i Tomasz Kołodziejczykowie z Mieni,

- Genowefa i Jan Okrzejowie z Wólki Wiciejowskiej,

- Zofia i Jan Suszyńscy  z Cegłowa.

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy

Zapisy do Przedszkola

Publiczne Przedszkole w Cegłowie przyjmuje zapisy dzieci na rok szkolny 2008/2009 do 30 kwietnia 2008r. Wypełniony wniosek można złożyć w Kancelarii Szkoły lub w Przedszkolu.

2008-04-02 23:14:31

n@utobus w Gminie Cegłów

Od wtorku 1 kwietnia jest na terenie naszej Gminy n@utobus. Jest to inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrzych i Administracji oraz Urzędu Marszałowskiego dostępu do bezplatnego internetu pod okiem doświadczonych trenerów.,  

n@utobusu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy - od 0 - 100 lat. Trenerzy odpowiadają na wszystkie pytania, pokazują co i jak zrobić by znaleźć w internecie to czego szukamy, jak założyć skrzynkę pocztową i na wiele innych pytań

Autobus miał być w Gminie 3 dni (wtorek, środa czwartek). Miło nam podać, że n@utobus będzie w gminie jeszcze trzy dni (piątek, sobota, niedziela).

Harmonogram miejsc postoju:

czwartek - Szkoła w Podcierniu,

piątek - Szkoła w Wiciejowie

sobota - Dom Ludowy w Kiczkach

niedziela - Szkoła w Piasecznie.

N@utobus jest czynny od 10.00 do 17.00

2008-04-02 23:44:46

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Powiatu

Wójt Gminy informuje, że na stronie www.powiatminski.pl w dziale "aktualności' jest opublikowany projekt "STRATEGII ROZWOJU POWIATU MIŃSKIEGO NA LATA 2009 - 2020" celem konsultacji społecznych.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi zgodnie z podaną informacją.

Informacja Starostwa Powiatowego

2008-07-28 14:41:44

Festyn w Cegłowie

zaproszenie

Wójt i Rada Gminy zaprasza wszystkich Mieszkańców i Ich Gości na coroczny festyn "Sójka Mazowiecka".

Obwieszczenie Starosty Mińskiego

Starosta Powiatu Mińskiego podaje do wiadomości publicznej obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia na budowę wodociągu we wsi Woźbin.

 obwieszczenie

2008-08-07 15:26:55

Taryfy za ścieki i wodę

Zakłd Gospodarki Komunalnej w Cegłowie przypomina, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Cegłów Nr XIX/93/08 z dnia 26 czerwca 2008r zatwierdzającej taryfy za wodę i ścieki od 1 sierpnia 2008r obowiązuje nowa cena za 1m3 odprowadzanych ścieków. Cena 1m3 wody nie uległa zmianie.

uchwała Rady Gminy

2008-08-08 11:51:19

 Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy

2008-08-20 13:07:06

Stypendia 2008/2009

Wójt Gminy Cegłów przypomina wszystkim zainteresowanym rodzicom i pełnoletnim uczniom, że termin składania wniosków o stypendia na rok szkolny 2008/2009 mija 15 września 2008r.

Wypełnione wnioski, po zaopiniowaniu przez szkołę należy skłdać w p. Nr 2 Urzędu Gminy.

Kryteria przyznawania stypendium nie uległy zmianie

Wniosek o stypndium

2008-08-20 13:15:40

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy

 więcej...(pdf)

2008-09-29 17:45:47

Zawiadomienie Starosty Mińskiego

Starosta Miński podaje informację o zmianie czasu pracy urzędu.

 więcej...(pdf)

2008-09-29 18:06:58

Rock - festiwal w Mińsku Mazowieckim

plakat

Pamięć poległych

W dniu 16 września br młodzież Gimnazjum w Cegłowie uczciła pamięć czterech harcerzy z Cegłowa rozstrzelanych 16 września 1939r.
Przy grobie poległych:
- Stanisłwa Padzika,
- Stanisłwa Skwiecińskiego,
- Zygmunta Ostrowskiego,
- Aleksandra Wnuka
 na cegłowskim cmentarzu przypomniano zdarzenia sprzed 69 lat i oddano cześć poległym.

2008-10-05 21:35:53

Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy

Gmina Cegłów przystąpiła do aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Cegłów.

Dokument ten składający się z części graficznej (mapy) i opisowej jest długofalowym „planem” rozwoju Gminy i podstawą do aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego.

Jest on niezbędny do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Obecnie prezentujemy część graficzną stanowiącą materiał roboczy opracowany przez pracownię urbanistyczną.

Po przygotowaniu pełnej dokumentacji nastąpi wyłożenie projektu Studium do wglądu wszystkich zainteresowanych.

Wszelkie uwagi proszę kierować na adres Urzędu Gminy ceglow@pro.onet.pl

 mapa do studium...(pdf)

2008-10-09 16:11:43

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ROZWOJU GMINY CEGŁÓW

Wójt Gminy Cegłów informuje:

na stronie www.bip.ceglow.pl / zagospodarowanie przestrzenne jest przedstawiony projekt aktualizacji "Studium kierunków i uwarunkowań rozwoju Gminy Cegłów". Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z opisem i mapą. Wszelkie wnioski i uwagi proszę kierować do Urzędu Gminy Cegłów pisemnie ceglow@pro.onet.pl.

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu do wglądu i zapoznania się przez zainteresowanych z projektem zostanie podane do publicznej wiadomości.

2008-10-20 23:54:35

Usuwanie azbestu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Cegłów realizuje Gminny Program Usuwania Azbestu. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)-Informacja o środowisku/azbest  znajduje się pełna informacja oraz formularz (*doc) do wypełnienia i przesłania do Urzędu Gminy. 

Ogłoszenie

2008-10-27 18:29:39

90 lat Niepodległości

Drodzy Mieszkańcy i Goście,

Zbliża się 90 rocznica Niepodległości naszej Ojczyzny. Walczyli o nią nasi Pradziadowie i następne pokolenia.

Mimo 5 lat tragedii okupacji i 45 lat niepełnej suwerenności naszego kraju , dzięki wspólnemu wysiłkowi od trzech pokoleń możemy cieszyć się swobodą ojczystego języka i jawnie być dumni z naszej Ojczyzny.

Nasz wielki Rodak Jan Paweł II przypominał, że dar wolności nie jest dany raz na zawsze. Dbajmy o ten dar, cieszmy się możliwością życia w pokoju, u siebie.

            Aby uczcić tę wspaniałą rocznicę spotkamy się w dniu 11 listopada, o godz.1000 pod naszym pomnikiem upamiętniającym tę wielką chwilę, po uroczystych Mszach Św.za Ojczyznę odprawionych w obu naszych kościołach.

Po tej uroczystości zapraszam na okolicznościowe występy w sali OSP Cegłów.

Cegłowski obelisk jest wspaniałą pamiątką tamtych czasów. W siedleckim zachowały się tylko dwa takie obeliski. O historii tego obiektu bardzo ciekawie opowiada P. A. Branicka w Nr 4 „Zeszytów Historycznych Cegłowa"

     

 Wójt Gminy Cegłów

 

 

2008-11-07 15:48:58

Wnioski paszportowe 2009

Starosta Powiatu Mińkiego podaje do wiadomości zmianę miejsca przyjmowania wniosków paszportowych.

 więcej...

2008-12-22 17:47:48

Zespół Konsultacyjny

Wojt Gminy Cegłów zaprasza wszystkich zainteresowanych na Zespół Konsultacyjny w dniu 19 marca 2009r (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Główny wykonawca projektu - mgr inż. arch Małgorzata Sienkiewicz - omówi stan zaawansowania prac nad aktualizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Cegłów.

Uwaga!

Zmiana wyżej podanego termiu: spotkanie odbędzie się 12 marca 2009r (czwartek). Za zmiane przepraszamy.

2009-03-03 01:09:55

Informacja o obwieszczeniu Wójta

Informujemy wszystkich zaintresowanych, że na stronie www.bip.ceglo.pl /zagospodarowanie przestrzenne umieszczone zostało obwieszczenie Wójta Gminy Cegłów o ocenie oddziaływania na środowisko projektowanej aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cegłów.

2009-04-09 16:10:28

Przetarg na samochód pożarniczy

Wójt Gminy Cegłów ogłasza przetarg ustny na sprzedaz samochodu pożarniczego OSP Skupie. Okazja dla pasjonatów! (szczegóły:  przetargi)

2009-06-04 18:00:38

W gminie Cegłów wyniki wyborów do parlamentu Europejskiego nie odbiegały zasadniczo od średniej krajowej.

 wyniki

2009-06-08 17:56:28

Dożynki Powiatowe

 informacja

2009-07-02 14:11:27

Ogłoszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Cegłów przypomina wszystkim Mieszkańcom Gminy Cegłów ...

 ogłoszenie (pdf)

2009-07-17 16:14:13

Wybory uzupełniające w Gmiie Cegłów

W związku z wygaśnięciem z dniem 6 czerwca 2009r manadtu radnego Jana Mistewicza wybranego w okręgu wyborczym Nr 7 (Piaseczno, Skupie) Wojewoda Mazowiecki zarzadził na dzień 4 października 2009r wybory uzupełniające w tym okręgu.

Kandydować może każdy pelnoletni wyborca Gminy

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego

Kalendarz wyborczy wyborow uzupełniających

2009-07-17 16:23:11

Taryfy za wodę i ścieki

Kierownik Zakładu Gospodarki komunalnej podaje do wiadomości...

 informacja ZGK

2009-07-21 16:07:31

Starosta Miński podaje do wiadomości...

 obwieszczenie

2009-08-03 14:26:49

Informacja o wyłożeniu projektu aktualizacji studium

Wójt Gminy Cegłów podaje informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Studium zagospodarowania i kierunków rozwoju Gminy Cegłów.

 ogloszenie (pdf)

2009-09-01 14:01:49

Konsultacje ws pomnika

Wójt Gminy Cegłów zaprasza na zespół konsultacyjny w sprawie inicjatywy społecznej.

 zawiadomienie

2009-10-08 18:42:43

Wynik wyborów uzupełniających w Gminie Cegłów

W wyniku przeprowadzonych w dniu 4 października 2009r wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cegłów nowym Radnym z okregu 7 (Piaseczno, Skupie) został Pan Mariusz Rudzki.

Wybory przeprowadzono zgodnie z art. 188 Ordynacji wyborczej tj, bez przeprowadzania głosowania.

Nowowybranemu Radnemu GRATULUJEMY!

2009-10-14 10:17:10

Dowody bez opłat

Urząd Gminy informuje:

Od 1 stycznia 2010r za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się opłat. Nadal wymagany jest wniosek i 2 zdjęcia.

Uwaga!

w przypadku zmiany danych - wymeldowania, zmiany nazwiska dowód osobisty należy wymienić w ciągu trzech miesięcy. Po tym okresie dowód osobisty zostanie unieważniony.

2010-01-05 22:03:37

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wójt Gminy Cegłów podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów uprawnionych i punktów odbioru zużytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

 Wykaz

2010-02-17 10:36:06

Informacja o opłacie za śmieci

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości zmianę opłat za wywóz śmieci

 Informacja dla mieszkańców

2010-02-17 17:08:45

Informacja o obwieszczeniu Wójta Gminy Cegłów

Informueje się wszystkich zainteresowanych, ze na stronie www.bip.ceglow.pl / zagospodarowanie przestrzenne jset podane do wiadomości publicznej Obwiesczenie Wójta Gminy Cegłów o zakńczeniu postepowania lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacji i przebudowa oczyszczalni ścieków DPS w Mieni.

2010-03-09 16:23:04

Wybory Prezydenta RP 2010

W dniu 20 czerwca 2010r odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na terenie Gminy Cegłów głosowanie odbędzie się w 6 obwodach stałych i 1 obwodzie zamkniętym (DPS).

Komitety wyborcze kandydatów na Prezydenta RP maja prawo zgłaszać kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych do 28 maja 2010r.

Wójt powołuje Obwodowe Komisje Wyborcze do 6 czerwca 2010r.

Szczegółowe podstawy prawne, lista Komitetów Wyborczych i pełnomocników znajduje sie na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:   www.pkw.gpv.pl

Zarządzenie Wójta o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych

 Obwieszczenie Wójta Gminy o obwodach

2010-05-13 23:38:38

Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cegłów

Informujemy,z e prace nad aktualizacja Studium trwają. Na stronie www.bip.ceglow.pl /zagospodarowanie przestrzenne można obejrzeć aktualny projekt graficzny (mapa) oraz zapoznać się z aktualnym projektem części opisowej aktualizacji Studium.

Projekt graficzny najlepiej pokazuje uwzględnienie części wniosków mieszkańców o zmianę sposobu użytkowania pewnych obszarów Gminy.

Zachęcamy do zapoznania się z Projektem. Studium stanie się prawem obowiązującym po uchwaleniu przez Radę Gminy i opublikowaniu tej uchwały w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego.

2010-06-24 16:17:25

"Kultura tworzy rozwój"

Na wniosek Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki zamieszczamy informację dla zainteresowanych.

 informacja

2010-07-07 17:58:47

dożynki 2010

zaproszenie

Wójt Cegłowa i Organizatorzy zapraszają na Święto Plonów 

 Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy

2010-10-19 17:13:58

Studium uchwalone

 obwieszczenie

2010-11-03 17:09:19

Taryfy za ścieki i wodę

 Informacja

2010-11-03 17:32:14

w dniu Wigilii Urząd Gminy nie pracuje

Informujemy wszystkich Mieszkańców gminy i zainteresowanych, że w dniu 24 grudnia 2010r Urząd Gminy będzie nieczynny.

2010-12-14 15:27:14

Sukces "Stowarzyszenia Rozwoju wsi Podciernie i okolice"

Zajęcia dzieci w punkcie przedszkolnym w Podcierniu

Wystep "naszych Pań" z KGW

RDC

 Słuchaj "Radia Dla Ciebie"...

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Cegłów

 zawiadomienie (pdf)

2011-01-10 19:13:09

Zebrania wyborcze w sołectwach

W styczniu i lutym 2011 odbędą sie zebrania wyborcze w Sołectwach. Uprawnieni wyborcy będą wybierać samorząd Sołectwa.

Terminy zebrań w zalączniku.

 Załącznik...(pdf)

2011-01-13 00:34:18

Informacja o IV sesji Rady Gminy

 notatka

2011-01-20 17:09:25

Zwrot podatku akcyzowego w paliwie

Ministerstwo Rolnictwa przypomina o corocznej możliwości ubiegania sie przez rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie.

 zwrot podatku akcyzowego

2011-01-31 23:19:07

Zapraszamy na szkolenie

Przedstawiciele LGD "Kapitał-Praca-Rozwój" zapraszają na ciekawe szkolenie. Wstep wolny.

 wiecej ...

2011-02-01 11:26:33

Pożegnanie Bronisława Kurka

 Bronisław Kurek urodził się w 1913r wiecej...

2011-02-01 14:08:35

Zebranie wiejskie w Cegłowie

Wójt Gminy Cegłów zwołuje zebranie wiejskie w Cegłowie dla

wyboru Sołtysów i Rady Sołeckiej Cegłowa.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Cegłowa

 posiadających prawa wyborcze

 w niedzielę 13 lutego o godz. 13.00 do sali remizy OSP w Cegłowie.


2011-02-03 20:40:06

Laur Kobiety Mazowieckiej

Stowarzyszenie "Kapitał-praca-Rozwój" z siedzibą w Siedlcach zacheca do zgłaszania kandydatur do LAURU KOBIETY MAZOWIECKIEJ 2011.

Komunikat Stowarzyszenia "Kapitał-Praca-Rozwój"

2011-02-06 17:27:13

Konkurs POKL

 Ogłoszenie Urzędu Marszałkowskiego o konkursie

2011-02-16 00:16:27

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy

 zawiadomienie (pdf)

2011-02-17 15:22:27

Szkolenie LGD

W dniu 9 lutego odbyło się w Urzedzie Gminy szkolenie LGD.

 Informacja o szkoleniu

2011-02-17 16:26:33

Szkolenie komputerowe 45+

Zaproszenie na szkolenie

Wójt Gminy Cegłów zachęca wszystkich spełniających warunki oferty do skorzystania ze szkolenia.

Usuwanie azbestu w 2011r

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości informację o możliwości ubiegania się mieszkańców o dopłatę do usuwania azbestu.

Szczegółowe informacje na :

Ogłoszenie i załączniki

2011-02-24 16:42:00

Nagroda Wójta

W naszej gminie ubywa mieszkańców i jest coraz mniej dzieci. Pragnąc zachęcić młode pary do przyczynienia się do zwiekszenia populacji gminy Cegłów, dla pierwszego dziecka urodzonego w 2012 roku  - mieszkańca gminy, Wójt Gminy ufunduje wózek wieloczynnościowy .

2011-02-27 23:16:10

Sterylizacja psów

Istnieje możliwośc sterylizacji psów. Wójt Gminy zachęca do skorzystania z oferty gabinetu wenterynaryjnego.

Akcja sterylizacja

2011-03-07 11:37:28

Informacja o V sesji Rady Gminy

2011-03-07 14:47:22

Zastępca Wójta

Informacja dotycząca V zwyczajnej sesji R.G.

W dniu 24 lutego 2011 r. odbyła się V zwyczajna sesja R.G. na której Wójt przedstawił powołanego z dniem 14.02.2011 r. swojego zastępcę – Pana Dariusza Uchmana.

Na sesji odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych sołtysów , którym Wójt wręczył drobne upominki. Wójt poinformował o realizacji budżetu. Radni uchwalili plan pracy Rady Gminy i podjęli 10 uchwał, w tym uchwałę w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zaproszenie na Andrusa

Zaproszenie

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza

Szkody wyrządzone przez bobry

Rolnicy i właściciele dzialek, którym szkody wyrządzają bobry mogą ubiegac się o odszkodowanie od Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska .

Wszystkie informacje na stronie Mazowieckiej Izby Roloniczej: http://www.mir.pl/szkody_bobry.htm

2011-03-08 15:37:04

ZEBRANIE WIEJSKIE W CEGŁOWIE

Wójt Gminy i Rada Sołecka Cegłowa zwołują zebranie wiejskie Mieszkańców.

 zawiadomienie o zebraniu

2011-03-11 16:15:03

Rozliczenia PIT za 2010r

informacja o szkoleniu

Naczelnik Urzedu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim oraz Wójt Gminy Cegłów zapraszają wszystkich zainteresowanych rozliczeniem przez internet swoich dochodów za 2010r na spotkanie w Urzędzie Gminy.

Rozliczenie internetowe daje szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy

 zawiadomienie

2011-03-16 14:34:37

Zawody sportowe samorzadowców

zawodnicy na boisku

 wiecej...

Artur Andrus w Ceglowie

A.Andrus w Cegłowie

 więcej...

Kwalifikacja wojskowa 2011

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej termin kwalifikacji wojskowej w 2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza projekt realizowany ze środków unijnych

 Ogłoszenie o projekcie

2011-03-29 16:25:10

Polsko-japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Po spełnieniu wymaganych warunków Polsko-Japońska Wyższa szkoła Technik Komputerowych zaprasza na bezpłatne studia:

http://www.mazovia.pl/komunikaty/art,1296,bezplatne-miejsca-na-studiach-w-polsko-japonskiej-wyzszej-szkole-technik-komputerowych-w-warszawie.html

2011-04-08 15:05:03

Kiermasz Wielkanocny 2011

Koła Gospodyń Wiejskich naszej gminy zapraszają na coroczny, tradycyjny Kiermasz Wielkanocny w niedzielę 17.04.2011 r.

Kiermasz odbędzie się w remizie OSP Cegłów od godz. 1030 do 1400. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy i Gości do podtrzymania lokalnej tradycji.

2011-04-13 15:35:39

życzenia wielkanoc

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości,

Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań

w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz radosnego Alleluja

życzą

    Przewodnicząca                                                                        Wójt Gminy

Rady Gminy Cegłów                                                                          Cegłów

    Teodora Wójcik                                                                      Marcin Uchman  

 

2011-04-21 11:08:52

Ubój zwierząt gospodarskich

Powiatowy lekarz weterynarii podaje do wiadomości zasady obowiązujące przy uboju zwierząt na własne potrzeby

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wzór zgłoszenia zamiaru uboju

Wykaz lekarzy weterynarii w powiecie

2011-04-28 16:30:35

Festyn Rodzinny MAJÓWKA 2011

Wolne w dniu 2 maja

W dniu 2 maja 201r Urząd Gminy nie będzie pracował. Zapraszamy wszystkich potrzebujących zalatwić sprawy w dniu wolnym w sobote 14 maja 2011 od godz. 8.00 - 16.00.

Za niedogodności przepraszamy.

2011-05-02 08:57:33

Laureaci Laury 2010 z Gminy Cegłów

LAURA to prestiżowa nagroda Starostwa Powiatowego, przyznawana co roku w kilku dziedzinach. Statuetki za 2010 rok wręczono podczas "Majówki" 3 maja 2011 roku w Mińsku Mazowieckim. Nasza gmina ma aż dwóch laureatów
W dziedzinie: działalność społeczna LAURĘ otrzymały "Podciernianki", czyli aktywne od 50. lat Koło Gospodyń Wiejskich w Podcierniu.
W dziedzinie: rolnictwo i ochrona środowiska LAURĘ otrzymał Krzysztof Janicki - hodowca bydła. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Z okazji 220 rocznicy Konstytucji 3 Maja odbyła się w Cegłowie gminna uroczystość. Najpierw msze św. w obydwu kościołach, potem tradycyjnie spotkanie przy Pomniku Niepodległości, gdzie poza modlitwą księży, głos zabrali: Przewodnicząca RG, Teodora Wójcik i Wójt, Marcin Uchman, który przypomniał zebranym kulisy uchwalenia Konstytucji. W sali OSP program artystyczny. Gimnazjaliści, pod kierunkiem nauczycielek: Jolanty Różyckiej i Justyny Radzikowskiej, pokazali bardzo piękny i patriotyczny montaż, a na zakończenie wystąpił zespół „Zorza”.    

Dzień otwarty w DPS Św. Józefa

Dyrekcja i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni zapraszają na dzień otwarty.

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy

 Zawiadomienie

2011-05-13 16:15:41

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne 23 maja 2011 r.

Wójt Gminy Cegłów serdecznie zaprasza przedsiębiorców naszej Gminy na spotkanie w sprawie pozyskiwania środków unijnych.

 zaproszenie

2011-05-16 12:17:29

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o postępowaniu w przypadku podejrzenia wścieklizny.

 więcej...

2011-05-17 15:40:04

Oferta dla przedsiębiorców

Wójt Gminy zachęca przedsiębiorcow do zajrzenia na stronę Mazowieckiego Urzedu Marszałkowskiego:

http://mazowia.eu/page/index.php?str=40&id=1195 

2011-05-17 15:43:19

Obwieszczenie Wójta

Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej.

 obwieszczenie

2011-05-17 15:47:10

Informacja o obsłudze w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, zwróciło się do Wójta Gminy Cegłów, Pana Marcina Uchmana, z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu akcji w zakresie przyjmowania od rolników formularzy systemowych IRZ przez pracowników Biur Powiatowych ARiMR w wybranych urzędach gmin.

 Informacja

2011-05-18 09:20:42

Bezpłatne szkolenia

Więcej na stronie internetowej www.sis-dotacje.pl

 Oferta szkoleń

2011-05-18 10:28:33

Zmiana rozkładu PKP na wakacje

Koleje Mazowieckie podają do wiadomości:

 informacja PKP

2011-05-25 18:03:18

Spotkanie ws ogniw solarnych

Wójt Gminy Cegłów zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie możliwości dofinansowania do instalacji ogniw solarnych - 16.06.2011 (czwartek) godz. 1500 .

 Informacja

2011-06-01 08:44:09

Perły Mazowsza

Więcej informacji na stronie www.antyradio.pl i www.planeta.fm

 Perły Mazowsza

2011-06-01 12:06:14